Grafiska mallar

Våra mallar är i formatet .ai (Illustrator) och .psd (Photoshop) och ska användas
som förlaga till cd/dvd trycksaker samt kampanjknappar. Klicka på respektive
länk för att spara ner mallen. Alla filer är komprimerade (.zip) och du behöver
Winzip (PC) eller Stuffit Expander (MAC) för att öppna dem.

Booklet
Digipak
Traycard
CD/DVD-tryck
Nedladdningskort
DVD-insert
25mm knapp
38mm knapp

Logotyper

Här är några av de vanligaste logotyperna som återfinns på cd /dvd.Om du
behöver en grafisk streckod (EAN-13) kan denna beställas via Grammotex.

DVD-R Logo
Compact Disc logo
BIEM/Ncb

Streckkod (EAN-13 eller ISBN)

Om du har en färdig sifferkod så kan vi ta fram den grafisk streckkoden som
.tif eller .eps. En grafisk kod kostar 120:- + moms och beställs genom att du
mailar oss din sifferkod samt fakturauppgifter. Vi skickar din streckkod via
e-post inom 48 timmar och bifogar samtidigt en faktura.

Orderformulär

Orderformuläret öppnas med Adobe Acrobat och
skall skrivas ut och fyllas i av ansvarig utgivare
(cd/dvd) eller beställaren. Formuläret ska sedan
bifogas i ett brev eller som inscannad bilaga.

Ordersedel cd/dvd
Ordersedel T-shirts

Checklista för trycksaker

Innan trycksaksfilerna lämnas in för tryck till oss
(.psd eller .pdf) ska följande kontrolleras:

1. Alla trycksaker (.psd eller .pdf) skall ha skär-
märken och c:a 5mm utfall. Vi ser helst att våra egna mallar används som bakgrundslager. Det
är viktigt att mallens egna linjer inte finns med
eller är "synliga" i den färdiga layouten.

2. All text i ett dokument måste vara omgjord till banor (inga länkade eller inkluderade teckensnitt
i .pdf filerna får förekomma) Arbetar du med Photoshop och lämnar in .psd filer ska textlager
vara "öppna" dvs ej "renderade". Samtliga .psd
filer skall sparas i lager.

3. Om du lämnar in en .pdf sparad direkt från InDesign eller Illustrator bör all text konverteras
till banor innan du exporterar till .pdf. Detta då
vår RIP inte hanterar inkluderade teckensnitt.

4. Cd-trycket skall ej ha någon "mittenhål" eller
"hub" markerat. Designen som skall tryckas på skivan ska vara utfallande över hela dokumentet
(dvs en helt kvadratisk bild eller en färgplatta)

Betalning vid pressning

Vid pressning av cd eller dvd via externt
tryckeri krävs förskottsbetalning senast
10 dagar innan tryckuppdraget startas.
Vänligen hör med oss om aktuellt dagspris
vid pressning/replicering av större upplagor
eller ordervärde över 5000 SEK/500 EUR.