Att tänka på inför din cd/dvd produktion

Innan eran ljudmastern kan lämnas in för duplicering måste en NCB-anmälan göras.
Ncb-numret, eller katalognumret identifierar din cd-produktion och detta nummer kan
ni skapa fritt tex CD001. Katalognummret bör reflektera artist och utgivningår i första
hand. Anmälan till NCB (Nordiska Copyright Bureau) görs online och är obligatorisk!


Vid audio-duplicering tar vi endast emot en färdig audio-cd tillsammans med ett ifyllt
beställningsformulär för cd/dvd. Trycksakerna bör läggas på en separat cd eller ev.
skickas som en nedladdningslänk via e-post. Vi läser sedan in och kontrollerar din
cd-master så att den är felfri. Notera dock att vi aldrig "mastrar" ditt material eller
hanterar det annat än som ren digital data. Detta för att ljudet och kvaliteten inte
ska försämras eller på annat sätt förvrängas. Se därför till att din audio-master är
korrekt, att alla spår är i rätt ordning och att alla pauser mellan spåren är korrekta.
Detta är speciellt viktigt om du tar fram en "live"-skiva utan pauser mellan spåren.

Din audio-master bör endast innehålla sk. CDA-spår (ej MP3 eller wav el. liknade)
Vi hanterar tyvärr ej separata ljudfiler såsom *.mp3 eller *.wav eller konverterar från
andra format. Dock kan vi hjälpa dig att ta fram en audio-master baserad på dina
separata ljudfiler i .wav format samt PQ-manus. Avgiften för detta är 495:- + moms

Trycksaker och layout

Om ni lämnar in original för tryckning av cd-omslag måste layouten vara gjord efter de
mallar vi använder. Ladda därför alltid ner de mallar ni behöver och arbeta efter dem.
Grafiska mallar från andra tryckerier kan ibland skilja sig och då kan extra kostnader
tillkomma för att korrigera eventuella fel.

Våra Trycksaksmallar innehåller skärmärken, stödlinjer och utfallslinjer som måste
följas för att undvika feltryck och dålig passform när trycksakerna monteras. Vi före-
drar att ni levererar de färdiga omslagsfilerna i formaten .pdf . eller .ai (Illustrator) .
Vi accepterar också .psd ((Adobe Photoshop med "öppna" text-lager) Kom ihåg att
göra om all text i Illustrator till "banor" innan ni sparar omslaget som skall skickas till
oss. Några vanliga mått för cd-trycksaker är:

Booklet (cd-vik) 120x240mm + 5mm utfall
Traycard (baksida) 150 x118mm + 5mm utfall

Arbeta alltid i upplösningen 300 dpi samt färgläge CMYK. Om ni arbetar i Photoshop
skall alla textlager vara "öppna", dvs inte renderade. Detta för att erhålla tydligare tryck
på text. Bifoga gärna de typsnitt ni använt i en separat mapp på cd´n som innehåller
era trycksaksoriginal. (Gäller PC typsnitt) Vi använder FOGRA 39 som färgprofil när
vi trycker omslag på 120gsm papper. Tyvärr kan vi inte erbjuda exakt färgmatchning
vad gäller cd-trycket då denna process skiljer sig från papperstryck. Om färger och
färgmatchning är kritiskt för din produktion är oftast screentryck ett bättre alternativ.
Dock måste dessa skivor "pressas" dvs repliceras av annat företag som erbjuder
screentryck direkt på cd/dvd.

Helst tar vi emot .pdf filer, men endast om de är sparade direkt från Illustrator eller
InDesign (ej om de är sparade direkt från Photoshop) Okomprimerad .jpg eller .eps
går också i nödfall, men kvaliteten på dina trycksaker blir bäst om layouten görs i
tex Adobe Illustrator eller InDesign.

Behöver ni en streckkod (EAN-13 eller UPC eller ISBN) kan vi generera en sådan åt er
för 100:- + moms. Dessa streck-koder underlättar hanteringen av er cd/dvd. Koden bör
ligga väl synlig på baksidan av cd / dvd fodralet. EAN-koden är en sifferserie som först
måste beställas innan den grafiska symbolen kan genereras. Billigast är att köpa en
kod till produktionen via Grammotex

Kolla också igenom denna checklista innan du lämnar in din trycksak till oss.

ISRC och PQ-Kodning

Innan er produktion skickas in skall ett beställninsformulär fyllas i. Detta formulär skall
innehålla information om de låtar (titlar, kompositör och artist) som ligger på mastern.
Om ni har en ISRC-kod eller streckkod (UPC) skall detta anges samt om ni vill ha ljud-
spåren indexerade på ett speciellt sätt. Då vi duplicerar våra cd-skivor iställer för att
replicera/pressa bör sk. CD-TEXT undvikas, då denna ej är fullt kompatibel med sk.
orange book cd-r standard. Vi kan tyvärr ej erbjuda denna del av PQ-standarden om
det inte rör sig om enstaka kopior sk. one-off duplicering.

Ni anger slutligen det antal enheter som ni vill beställa samt en kontaktperson eller en
ansvarig utgivare. Om ni vill betala mot faktura skall faktureringsadress samt företagets
registreringnummer fyllas i - annars räcker det med personnummer.

Audio / dvd-master samt separat cd innehållandes trycksaksoriginal skickas sedan in
till oss tillsammans med formuläret och ev. kopia på kvittot från er ncb-anmälan.

Leverans av pliktexemplar

Enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) ska ett (1) exemplar av varje
audiovisuell utgåva levereras av ansvarig utgivare till Kungliga Biblioteket i samband
med utgivningen. Mer information om pliktexemplar finns hos Kungliga Biblioteket

Slutligen; Tveka inte att höra av er till oss på 070-346 77 24 om ni har några frågor!
Att ge ut egen musik:

Fr.o.m. 2012 gäller nya regler för den som vill
ge ut egenkomponerad musik. Alla som vill
framställa en CD måste betala en administrativ
avgift till NCB oavsett upplaga.

Anmälan till NCB görs via deras webbsida och
när avgiften är betald ges också ett tillstånd
att framställa musiken på CD. Det är också
viktigt att all egenkomponerad musik anmäls
till STIMS verkregister och att övriga tillstånd
inhämtas innan din produktion kan påbörjas.

1. Fyll i vår ordersedel eller ta kontakt med
oss så berättar vi mer om våra tjänster och
vad du behöver tänka på.

2. Anmäl in din musik/text till STIM

3. Gör en anmälan till NCB

4. Ta fram trycksaker i samråd med oss eller
skapa dessa själv via våra mallar. Skicka in
din färdiga audio-master samt ev. trycksaks-
material tillsammans med en ifylld ordersedel.

5. Vi tar sedan fram ett provtryck som du får
godkänna innan produktionen startar. Din upp-
laga levereras sedan inom 7-10 dagar*